מקצוע מידע על מקצוע : תורת הקומפילציה ס" - 106860

106860 - תורת הקומפילציה ס'
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104293 תורת הקבוצות   (   מקצועות קדם
  106156 לוגיקה מתמטית ו -    
) 234118 ארגון ותכנות המחשב ו -    
 
  236360 תורת הקומפילציה       מקצועות ללא זיכוי נוסף


שפות ודקדוק. מבנה מהדר. שיטות פריסה בסיסיות. תרגום מכוון ע"י תחביר. טבלות סמלים. ארגון בזמן ריצה, יצירת קוד. אופטימיזציה מקומית וגלובלית. תוצרי למידה: הסטודנט יהיה מסוגל:
1. להכיר מושגים בסיסיים עיקריים בהקשר של שפות תכנות עיליות ודקדוקים: פריסת top-down/bottom-up, דקדוקי קדימויות, שפות מובנות בלוקים, סמנטיקה וכו'.
2. להכיר כלים עיקריים ושיטות בתהליך הקומפילציה: טבלות סמלים, ניהול טפסים, ארגון זכרון, אופטימיזציות ועוד.
3. לדעת לבנות קומפיילר עבור שפה בסיסית נתונה/חדשה ויוכל לממש זאת בקורס המשך (מעבדה/פרויקט) ו/או בחברת תוכנה רלוונטית.


נערך בתאריך 05/10/2022 בשעה 15:07:49