מקצוע מידע על מקצוע : נושאים בתורת ההצגות - 106802

106802 - נושאים בתורת ההצגות
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

נושאים נבחרים בתורת ההצגות ושמושיה. סמסטר ב' תש"ף: תורת ההצגות הגאומטריות מנקודת מבט של החבורה הסימטרית.


נערך בתאריך 05/10/2022 בשעה 14:34:25