מקצוע מידע על מקצוע : נושאים באופטימזציה וקמירות - 106801

106801 - נושאים באופטימזציה וקמירות
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  104193 תורת האופטימיזציה       מקצועות קדם


נושאים נבחרים בקמירות ואופטימיזציה ושמושיהן.


נערך בתאריך 05/10/2022 בשעה 14:30:19