מקצוע מידע על מקצוע : נושאים בתורה הארגודית - 106800

106800 - נושאים בתורה הארגודית
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

נושאים נבחרים בתורה ארגודית ושמושיה. סמסטר א' תשע"ח: תורת ארגודית. סמסטר א' תש"פ: מבוא לתורה ארגודית.


נערך בתאריך 05/10/2022 בשעה 14:22:53