מקצוע מידע על מקצוע : יריעות דיפרנציביאליות - 106723

106723 - יריעות דיפרנציביאליות
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104172 מבוא לחבורות   (   מקצועות קדם
  104173 אלגברה ליניארית ב' ו -    
) 104282 חשבון אינפי 3 ו -    
  104172 מבוא לחבורות   ( או
) 104282 חשבון אינפי 3 ו -    


יריעות דיפרנציביליות, דרגה אמרסיות, פונקציות והעתקות דיפרנציביליות. תת יריעות, שדות ווקטוריים על יריעות, קו ווקטורים משיקים, שדות נזוריים, אלגבראות חיצוניות. חלוקת יחידה ושימושים, גזירה חיצונית.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1975 academic press boothby an introduction to differential manifolds

נערך בתאריך 29/01/2022 בשעה 00:52:57