מקצוע מידע על מקצוע : יריעות דיפרנציביאליות - 106723

106723 - יריעות דיפרנציביאליות
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104142 מבוא למרחבים מטריים וטופולוגיים   (   מקצועות קדם
  104168 אלגברה ב' ו -    
  104285 משוואות דיפרנציאליות רגילות א' ו -    
) 104295 חשבון אינפיניטסימלי 3 ו -    


יריעות דיפרנציביליות, דרגה אמרסיות, פונקציות והעתקות דיפרנציביליות. תת יריעות, שדות ווקטוריים על יריעות, קו ווקטורים משיקים, שדות נזוריים, אלגבראות חיצוניות. חלוקת יחידה ושימושים, גזירה חיצונית.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1975 academic press boothby an introduction to differential manifolds

נערך בתאריך 05/10/2022 בשעה 15:48:15