מקצוע מידע על מקצוע : פרקים נבחרים בקומבינטוריקה - 106716

106716 - פרקים נבחרים בקומבינטוריקה
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

סמסטר ב' תשע"ז: שימוש בשיטות טופולוגיות ואלגבריות בתורת הזיווגים.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב

נערך בתאריך 05/10/2022 בשעה 15:49:35