מקצוע מידע על מקצוע : פרקים נבחרים באלגברה - 106702

106702 - פרקים נבחרים באלגברה
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

1. חבורות אלגבריות אפיניות, אלגבראות-לי המצורפות, מרחבים הומוגניים, תת-חבורות פתירות, תת-חבורות בורל, רכזים של טוריסים, מבנה חבורה רדוקטיבית.
2. ההצגות האי פריקות של חבורות פשוטות למחצה מעל שדה עם מציין 0, תבניות בילינאריות המצורפות.
3. מבוא להצגות מודולריות. ססמסטר ב' תשע"ח: הצגות של חבורות סופיות. סמסטסר א' תש"פ: חבורות לינאריות.
ספרי לימוד
מספר קטלוג בספריה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
424364 1975 springer gtm 12 j.e. humpheys linear algebric groups
2076701 1987 academic press j.c. jantcen reper representation of algebric groups

נערך בתאריך 05/10/2022 בשעה 15:23:17