מקצוע מידע על מקצוע : מערכות דינמיות - 106502

106502 - מערכות דינמיות
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104285 משוואות דיפרנציאליות רגילות א'       מקצועות קדם


מערכות דינמיות דיסקרטיות ורציפות. צמידות, צמידות למחצה ושקילות טופולוגית בין מערכות, דינמיקה סימבולית. נקודות שבת היפרבוליות ויציבות ליאפונוב. ביפורקציות בסיסיות:saddle-node,pitchfork ביפורקצית הופף. קבוצות אינוורינטיות ואטרקטורים. חתך פואנקרה. משפט היריעה היציבה של פואנקרה ומשפט הרטמן גרובמן.
נושאים נוספים בהתאם לזמן כגון זרימות גאודטיות, מערכות axiom a, ובעית ה center focus

תוצאות למידה
בסיום הקורס הסטודנט יכיר דוגמאות למערכות דינמיות כאוטיות וידע להשתמש בדינמיקה סימבולית ובניתוח של ביפורקציות על מנת לנתח מערכות במימדים נמוכים.


נערך בתאריך 05/10/2022 בשעה 15:08:48