מקצוע מידע על מקצוע : הבסיס המתמטי להערכת סיכוני מימון - 106501

106501 - הבסיס המתמטי להערכת סיכוני מימון
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5     1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

המתמטיקה שבבסיס תכניות חסכון והלוואות. הסיכון שבהפסקת תשלומים לתכנית. הבסיס המתמטי של קרן חסכון למקרה חיים ושל קרן חסכון למקרה מוות. תכניות ביטוח לכל החיים וביטוח מעורב לסוגיו. תכניות פנסיה. הערכת הוצאות בתוכנית במונחי ריבית. פרמיות, רזרבות, ערך פדיון וערך מסולק של תכניות.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1991 butterworth-heinemann j.j. mc cutcheon-w.f.scott an introduction to the mathematics of finance
1989 heinemann alistair neill life contingencies

נערך בתאריך 24/01/2022 בשעה 22:07:47