מקצוע מידע על מקצוע : נושאים בתורת האופרטורים - 106435

106435 - נושאים בתורת האופרטורים
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  104276 מבוא לאנליזה פונקציונלית       מקצועות קדם


פרקים נבחרים בתורת האופרטורים הליניארים והלא-לינאריים ובשימושיה. סמסטר א' תשע"ט: מרחבי אופרטורים, אלגבראות אופרטורים ונושאים נוספים.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1976 equations in banach spaces robert h. martin, jr. nonlinear operators and differential

נערך בתאריך 05/10/2022 בשעה 14:43:54