מקצוע מידע על מקצוע : נושאים באנליזה פונקציונלית - 106433

106433 - נושאים באנליזה פונקציונלית
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        3 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104276 מבוא לאנליזה פונקציונלית       מקצועות קדם


פרקים נבחרים באנליזה פונקציונלית ובשימושיה.
סמסטר ב' תשע"ז: אלגבראות וון נוימן.
סמסטר ב' תשע"ח: אנלזה גיאומטרית קמורה במימד גבוה.
סמסטר ב' תשע"ט: אנליזה פונקציונלית.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1985 springer, berlin klaus dlimling nonlinear functional analysis

נערך בתאריך 29/01/2022 בשעה 00:05:13