מקצוע מידע על מקצוע : משטחי רימן - 106431

106431 - משטחי רימן
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        3 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104122 תורת הפונקציות 1       מקצועות קדם


משטחי רימן, משטחי כיסוי, פונקציות ודיפרנציאלים על משטחי רימן. תורת היוניפורמיזציה, חבורות של העתקות מביוס.


נערך בתאריך 05/10/2022 בשעה 14:26:20