מקצוע מידע על מקצוע : אנליזה לא לינארית - 106430

106430 - אנליזה לא לינארית
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104165 פונקציות ממשיות       מקצועות קדם
  104276 מבוא לאנליזה פונקציונלית     או


חשבון דיפרנציאלי במרחבי בנך, משפט הפונקציות הסתומות. תורת הדרגה, משפטי נקודות שבת, תורת הביפורקציה. שיטת ליאפונוב-שמידט, משפטי קרסנוסלסקי ורבינוביץ. נקודות קריטיות ומשפטי קיום של נקודות קריטיות. התורה האלמנטרית של אופרטורים מונוטוניים.


נערך בתאריך 05/10/2022 בשעה 14:20:42