מקצוע מידע על מקצוע : תהליכים סטוכסטיים - 106429

106429 - תהליכים סטוכסטיים
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3       3 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104165 פונקציות ממשיות   (   מקצועות קדם
) 104222 תורת ההסתברות ו -    


דרישת קדם: ידיעה של הסתברות בסיסית ושל תורת המידה.
1. מרטינגלים בזמן בדיד ורציף.
2. תנועת בראון ותכונותיה, רציפות, אי-גזירות, התפלגות האפסים, חוק הלוגריתם האיטרטיבי, עקרון השיקוף.
3. תהליכים מרקוביים ויוצרים. ייצוג הסתברותי לפתרונות של משוואות דיפרנציאליות חלקיות.
4. אינטגרלים סטוכסטיים ומשוואות דפרנציאליות סטוכסטיות.


נערך בתאריך 05/10/2022 בשעה 14:45:51