מקצוע מידע על מקצוע : סמינר באנליזה לא-לינארית - 106428

106428 - סמינר באנליזה לא-לינארית
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
  2       שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר.


  104276 מבוא לאנליזה פונקציונלית       מקצועות קדם


נושאים נבחרים באנליזה לא לינארית ושימושיה.


נערך בתאריך 05/10/2022 בשעה 14:44:35