מקצוע מידע על מקצוע : סמינר בגיאומטריה - 106427

106427 - סמינר בגיאומטריה
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104172 מבוא לחבורות   (   מקצועות קדם
) 104173 אלגברה ליניארית ב' ו -    
נערך בתאריך 05/10/2022 בשעה 14:40:35