מקצוע מידע על מקצוע : סמינר באופרטורים - 106426

106426 - סמינר באופרטורים
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

נושאים נבחרים.


נערך בתאריך 05/10/2022 בשעה 14:37:15