מקצוע מידע על מקצוע : סמינר בחבורות טופולוגיות - 106425

106425 - סמינר בחבורות טופולוגיות
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

נושאים נבחרים.


נערך בתאריך 05/10/2022 בשעה 14:33:43