מקצוע מידע על מקצוע : שיטות במשואות דיפרנציאליות לא לינאריות - 106424

106424 - שיטות במשואות דיפרנציאליות לא לינאריות
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

משואות לא ליניאריות מסדר ראשון. פסים קרקטריסטיים ופתרונות כללים. חוקי שימור לא לינאריים, פתרונות חלשים קיום ויחידות. תנאי אנטרופיה. מבוא לשיטות פתרון נומריות ושימושם לתורת הזרימה. משוואות אליפטיות לא לינאריות בצורת דיברגנס. נושאים לפי בחירת המרצה.
ספרי לימוד
מוציא לאור מחברים ספר
springer verlag j.smoller shock waves and reaction diffusion equations

נערך בתאריך 28/01/2022 בשעה 23:57:12