מקצוע מידע על מקצוע : סמינר בדיסטריבוציות - 106422

106422 - סמינר בדיסטריבוציות
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  104165 פונקציות ממשיות       מקצועות קדם


נושאים נבחרים בדיסטריבוציות.


נערך בתאריך 05/10/2022 בשעה 14:19:16