מקצוע מידע על מקצוע : שיטות במשואות דיפרנציאליות רגילות - 106420

106420 - שיטות במשואות דיפרנציאליות רגילות
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        3 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104285 משוואות דיפרנציאליות רגילות א'       מקצועות קדם
נערך בתאריך 28/01/2022 בשעה 23:35:38