מקצוע מידע על מקצוע : שיטות נומריות במד"ר - 106415

106415 - שיטות נומריות במד"ר
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104283 מבוא לאנליזה נומרית   (   מקצועות קדם
) 104285 משוואות דיפרנציאליות רגילות א' ו -    


בקורס זה נטפל בפתרונות נומריים של משוואות דיפרנציאליות רגילות. המטרה היא לטפל גם בבעיות התחלה וגם בבעיות שפה, הן עבור משוואות סקלריות והן עבור מערכות. שיטות הפתרון תתבססנה בעיקר על הפרשים סופיים.


נערך בתאריך 28/01/2022 בשעה 23:48:08