מקצוע מידע על מקצוע : סטטיסטיקה מתמטית ושיטת מונטה קרלו - 106414

106414 - סטטיסטיקה מתמטית ושיטת מונטה קרלו
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        3 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104034 מבוא להסתברות ח'       מקצועות קדם
  104222 תורת ההסתברות     או
נערך בתאריך 28/01/2022 בשעה 23:42:26