מקצוע מידע על מקצוע : תורת החבורות - 106411

106411 - תורת החבורות
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5       3 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104172 מבוא לחבורות   (   מקצועות קדם
) 104173 אלגברה ליניארית ב' ו -    


חבורות פתירות ונילפוטנטיות. חבורות סופיות פשוטות: וחבורות הלינאריות הקלסיות. חבורות חפשיות, יוצרים יחסים מגדירים. הרחבות של חבורות.


נערך בתאריך 05/10/2022 בשעה 13:59:08