מקצוע מידע על מקצוע : סמינר במשואות דיפרנציאליות חלקיות 1 - 106409

106409 - סמינר במשואות דיפרנציאליות חלקיות 1
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר.


  104030 מבוא למשוואות דיפרנציאליות חלקיות       מקצועות קדם


משוואות אליפטיות ופרבוליות, משפטי מכסימום, אי-שויון הרנק ושימושים.
סמסטר ב' תשע"ז: משפטי מקסימום למשווואות קוווזי-לינאריות.


נערך בתאריך 05/10/2022 בשעה 14:25:39