מקצוע מידע על מקצוע : סמינר בתורת הפונקציות 2 - 106407

106407 - סמינר בתורת הפונקציות 2
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר.


  104122 תורת הפונקציות 1       מקצועות קדם


לימוד פרקים נבחרים בתורת הפונקציות. הסמינר מיועד להקנות לסטודנט נסיון בקריאה עצמית של חומר מתמטי, הבנתו והרצאתו המסודרת.


נערך בתאריך 28/01/2022 בשעה 23:44:53