מקצוע מידע על מקצוע : סמינר בתורת הפונקציות 1 - 106406

106406 - סמינר בתורת הפונקציות 1
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר.


  104122 תורת הפונקציות 1       מקצועות קדם


פונקציות פשוטות בעיגול היחידה, התנהגות שפה של פונקציות פשוטות.העתקות קואזי קונפורמיות.


נערך בתאריך 05/10/2022 בשעה 14:15:36