מקצוע מידע על מקצוע : סמינר באלגברה 2 - 106405

106405 - סמינר באלגברה 2
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר.

תורת המספרים האלגברית ממשפט פיתגורס, דרך בעית פרמה ועד היום.


נערך בתאריך 28/01/2022 בשעה 23:33:58