מקצוע מידע על מקצוע : סמינר באלגברה 1 - 106404

106404 - סמינר באלגברה 1
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר.

סמסטר א' תשפ"א: שיטות אלגבריות וגיאומטריות בקומבינטוריקה.


נערך בתאריך 28/01/2022 בשעה 23:29:42