מקצוע מידע על מקצוע : סמינר באלגברה 1 - 106404

106404 - סמינר באלגברה 1
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר.

סמסטר א' תשפ"א: שיטות אלגבריות וגיאומטריות בקומבינטוריקה.


נערך בתאריך 05/10/2022 בשעה 14:04:08