מקצוע מידע על מקצוע : סמינר בתורת הקירובים - 106403

106403 - סמינר בתורת הקירובים
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.נערך בתאריך 24/01/2022 בשעה 22:54:56