מקצוע מידע על מקצוע : נושאים נבחרים בתורת הקירובים - 106402

106402 - נושאים נבחרים בתורת הקירובים
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        3 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  106320 תורת האפרוקסימציה       מקצועות קדם


קרובים לינאריים ולא לינאריים במחלקות שונות. פונקציות עקמה, גמה-פולינומים, קרובים רציונליים.
סמססטר ב' תשע"ט: קרובים של פונקציות ממשיות בעזרת פולינומים ומערכות צבישב במרחבים שונים.


נערך בתאריך 05/10/2022 בשעה 16:13:53