מקצוע מידע על מקצוע : יריעות דיפרנציאביליות 2 - 106401

106401 - יריעות דיפרנציאביליות 2
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

משוואות דיפרנציאליות רגילות על יריעות. סוגרי לי של שדות וקטוריים. אגדי סיבים ואגדים וקטוריים, סיבוים ופוליאציות. משפט פרובניוס. תבניות דיפרנציאליות - סקירה. נגזרת לי, נוסחת קרטן לנגזרת לי של תבנית דיפרנציאלית. אינטגרציה של תבניות דיפרנציאליות מעל שרשראות, משפט סטוקס עבור שרשראות. הומולוגיות וקוהומולוגיות סינגולאריות של יריעות - סקירה כללית. קוהומולוגיות דה ראם. למת פואנקרה. תורות קוהומולוגיה אחרות ליריעות (צ'ך, אלכסנדר-ספנייר וכד'). אלומות על יריעות, קוהומולגית אלומה. איזומורפיזמים בין תורות קוהומולוגיה שונות. משפט דה ראם. איזומורפיזם פואנקרה בין הומולוגיות לקוהומולוגיות של יריעות, הקשרים בין מכפלת קאפ בקוהומולוגיות סינגולריות, מכפלה חיצונית של תבניות דיפרנציאליות ומכפלת חיתוך בהומו לוגיות.


נערך בתאריך 05/10/2022 בשעה 16:12:58