מקצוע מידע על מקצוע : תורת המספרים - 106397

106397 - תורת המספרים
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       3 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

פונקציות אריתמטיות. קונגרואנציות, שרשים פרימיטיביים, הדדיות ריבועית. הפונקציה של רימן, פונקציות l של דיריכלה, מספרים ראשוניים בסדרה חשבונית. משוואות דיופנטיות. תורת גאוס של תבניות ריבועיות בינריות.


נערך בתאריך 05/10/2022 בשעה 14:22:09