מקצוע מידע על מקצוע : משוואות דיפרנציאליות רגילות ב" - 106391

106391 - משוואות דיפרנציאליות רגילות ב'
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104285 משוואות דיפרנציאליות רגילות א'       מקצועות קדם


משפטי קיום ויחידות, תלות בתנאי התחלה ופרמטרים, משוואות לינאריות. בעיות צמודות לעצמן בקטע סופי, משפטי אוסילציה והשוואה, בעיות צמודות לעצמן סינגולריות. מערכות אוטונומיות דו-ממדיות, תורת פואנקרה-בנדיקסון.


נערך בתאריך 05/10/2022 בשעה 16:14:11