מקצוע מידע על מקצוע : טופולוגיה כללית - 106390

106390 - טופולוגיה כללית
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י בחינה סופית בלבד.


  104142 מבוא למרחבים מטריים וטופולוגיים       מקצועות קדם


סדרות מוכללות של מור סמית ופילטרים. שיטות להגדרת טופולוגיה. קבוצות בורל. העתקים פתוחים, סגורים והומיאומורפיזמים. טופולוגית הזיהוי. טופולוגיות חלשות. אפיון של מרחבים נורמליים בעזרת כיסויים. מרחבים רגולריים בשלמות. אקסיומות כיסוי. העתקים של מרחבים מטריים לתוך מרחבים אפיניים. טופולוגיות מוגדרות בעזרת משפחות של פסאודומטריקות. משפטי המטריזציה של סטון, מוריטה, ארכנגלסקי. קומפקטיפיקציות. מרחבים מטיפוס k מרחבי פונקציות. הומומוטופיה, העתקים לתוך פני הכדור, טופולוגיה של מרחב אויקלידי n-ממדי. מושג המימד.


נערך בתאריך 05/10/2022 בשעה 16:13:22