מקצוע מידע על מקצוע : פרקים במשוואות דיפרנציאליות 2 - 106389

106389 - פרקים במשוואות דיפרנציאליות 2
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר.

הבעיה של רות-הורביץ, מקדמי קושי, משפט ליאפונוב, מטריצות הנקל, בעיות מומנטים.


נערך בתאריך 24/01/2022 בשעה 21:17:18