מקצוע מידע על מקצוע : פרקים במשוואות דיפרנציאליות 1 - 106388

106388 - פרקים במשוואות דיפרנציאליות 1
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר.


  104285 משוואות דיפרנציאליות רגילות א'       מקצועות קדם


בעיות התחלה, קיום ותלות בפרמטרים. משוואות לינאריות עם מקדמים קבועים ומחזוריים. יציבות של משוואות לינאריות ולא לינאריות.


נערך בתאריך 05/10/2022 בשעה 14:18:34