מקצוע מידע על מקצוע : סמינר בטופולוגיה 2 - 106385

106385 - סמינר בטופולוגיה 2
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
  2       שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת
לימוד פרקים נבחרים בטופולוגיה. הסמינר מיועד להקנות לסטודנט נסיון בקריאה עצמית של חומר מתמטי, הבנתו והרצאתו המסודרת. סמסטר א' תשע"ח:


נערך בתאריך 28/01/2022 בשעה 23:27:13