מקצוע מידע על מקצוע : סמינר בטופולוגיה 1 - 106384

106384 - סמינר בטופולוגיה 1
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

  104142 מבוא למרחבים מטריים וטופולוגיים       מקצועות קדם


לימוד פרקים נבחרים בטופולוגיה. הסמינר מיועד להקנות לסטודנט נסיון בקריאה עצמית של חומר מתמטי, הבנתו והרצאתו המסודרת.


נערך בתאריך 05/10/2022 בשעה 16:14:30