מקצוע מידע על מקצוע : טופולוגיה אלגברית - 106383 (Current)

106383 - טופולוגיה אלגברית
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י בחינה סופית בלבד.


  104142 מבוא למרחבים מטריים וטופולוגיים   (   מקצועות קדם
) 104158 מבוא לחבורות ו -    


סימפלכסים וקומפלקסים סימפליציאליים. קרוב סימפליציאלי. הומוטופיה. חבורות הומולוגיה וקוהומולוגיה סימפליציאליות. שימושים: משפטי בראור, ליפשיץ, הופף ואחרים. חבורות הומולוגיה וקוהומולוגיה של צ'ך, הומולוגיה וקוהומולוגיה סינגולריות.
מועדי בחינות 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ב 20.02.2023 א
  ב 20.03.2023 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
719 אמדו 15:30-17:30 א ד"ר לזרוביץ ניר הרצאה 10 10
719 אמדו 15:30-16:30 ג

נערך בתאריך 05/10/2022 בשעה 16:13:40