מקצוע מידע על מקצוע : טופולוגיה אלגברית - 106383

106383 - טופולוגיה אלגברית
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י בחינה סופית בלבד.


  104142 מבוא למרחבים מטריים וטופולוגיים       מקצועות קדם
  104142 מבוא למרחבים מטריים וטופולוגיים   ( או
  104172 מבוא לחבורות ו -    
) 104173 אלגברה ליניארית ב' ו -    


סימפלכסים וקומפלקסים סימפליציאליים. קרוב סימפליציאלי. הומוטופיה. חבורות הומולוגיה וקוהומולוגיה סימפליציאליות. שימושים: משפטי בראור, ליפשיץ, הופף ואחרים. חבורות הומולוגיה וקוהומולוגיה של צ'ך, הומולוגיה וקוהומולוגיה סינגולריות.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב

נערך בתאריך 29/01/2022 בשעה 01:14:13