מקצוע מידע על מקצוע : תורת המידה - 106378 (Current)

106378 - תורת המידה
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י בחינה סופית בלבד.


  104142 מבוא למרחבים מטריים וטופולוגיים       מקצועות קדם
  104165 פונקציות ממשיות     או


מידה ואינטגרציה מופשטת. מידות בורל רגולריות. מרחבי לבג ומרחבי פונקציות רציפות. משפטי ההצגה של ריס. רציפות בהחלט ומשפט רדון-ניקודים. מידות מכפלה, משפט פוביני.
מועדי בחינות 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ב 25.07.2022 א
  ד 21.09.2022 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
719 אמדו 15:30-16:30 ג ד"ר גכטמן איליה הרצאה 10 10
719 אמדו 10:30-12:30 ד

נערך בתאריך 28/01/2022 בשעה 23:30:37