מקצוע מידע על מקצוע : שיטות אלגבריות בקומבינטוריקה - 106375

106375 - שיטות אלגבריות בקומבינטוריקה
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104286 קומבינטוריקה       מקצועות קדם


יישום כלים של אלגברה (בעיקר ליניארית) לפתרון בעיות בתורת הגרפים, תורת הקבוצות האקסטרמלית וגיאומטריות סופיות. בין הנושאים
1. אי-שוויון fisher ומישורים פרוייקטיביים סופיים.
2. כיסוי על ידי גרפים דו-צדדיים שלמים ותבניות רבועיות.
3. חסם hoffman-singelton ומשפט הידידות.
4. מרחבי פולינומים וקבוצות של נקודות עם מספר קטן של מרחקים.
5. מערכות של זוגות: משפטי bollobas ו- lovasz ושימושיהם.
6. משוואות מעל שדות סופיים, טרנספורם פורייה ובעיות אדיטיביות.
7. ערכים עצמיים של גרפים, קבול shannon, גרפים מרחיבים ( expanders ).
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2010 american mathematical society j. matousek thirty-three miniatures - mathematical and algorithmic applications of linear algebra

נערך בתאריך 05/10/2022 בשעה 16:13:09