מקצוע מידע על מקצוע : שיטות טופולוגיות בקומבינטוריקה - 106374

106374 - שיטות טופולוגיות בקומבינטוריקה
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104286 קומבינטוריקה       מקצועות קדם


קומפלקסים סימפליציאליים וקשירות, משפטי נקודת שבת ושימושיהם לזיווגים, משפט בורסוק ושימושיו לחסמים תחתונים על צביעה, חמקנות של תכונות גרפים, משפטי הלי וקרתאודורי טופולוגיים.


נערך בתאריך 24/01/2022 בשעה 22:46:53