מקצוע מידע על מקצוע : פרקים נבחרים בקומבינטוריקה 1 - 106372

106372 - פרקים נבחרים בקומבינטוריקה 1
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר.


  104286 קומבינטוריקה       מקצועות קדם


פרקים נבחרים בקומבינטוריקה. חבורות טופולוגיות קומוטטיביות: החבורה הדואלית וטרנספורם פוריה. משפט היפוך. משפט פלנשרל. משפט הדואליות של פנטריאגן. אידיאלים סגורים באלגבראות


נערך בתאריך 05/10/2022 בשעה 16:02:38