מקצוע מידע על מקצוע : העתקות קואזי-רגולריות - 106365

106365 - העתקות קואזי-רגולריות
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י בחינה סופית בלבד.


  104142 מבוא למרחבים מטריים וטופולוגיים       מקצועות קדם


הקדמה לתורת העתקות הקואזי רגילריות, הגדרות, תכונות יסודיות, תכונות מטריות וטופולוגיות.
ספרי לימוד
מוציא לאור מחברים ספר
springir verlag m. vuorinen confomal geometry and quasireguloi mappings lnm 9131

נערך בתאריך 29/01/2022 בשעה 01:05:20