מקצוע מידע על מקצוע : סמינר במטריצות 1 - 106353

106353 - סמינר במטריצות 1
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
  2       שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.נערך בתאריך 05/10/2022 בשעה 15:46:50