מקצוע מידע על מקצוע : שיטות נומריות במשואות דיפרנציאליות - 106351

106351 - שיטות נומריות במשואות דיפרנציאליות
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104283 מבוא לאנליזה נומרית       מקצועות קדם
  234107 אנליזה נומרית 1     או
 
  190151 פתרון נומרי של משואות דיפ.חלקיות       מקצועות ללא זיכוי נוסף


שיטות ההפרשים הסופיים למשוואות פרבוליות והיפרבוליות ויציבותן. קווים אופיניים למשוואות ומערכות היפרבוליות. שיטות תפוגה ושיטות הכוונים המתחלפים למשוואות אליפטיות. מטריצות מונוטוניות. שיטת האלמנטים הסופיים.


נערך בתאריך 05/10/2022 בשעה 15:37:47