מקצוע מידע על מקצוע : גיאומטריה רימנית - 106350

106350 - גיאומטריה רימנית
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        3 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104177 גיאומטריה דיפרנציאלית   (   מקצועות קדם
) 106723 יריעות דיפרנציביאליות ו -    


שדות טנזוריים, תבניות דיפרנציאליות, יריעות רימניות, קשרים, הזזה מקבילה, פיתול ועיקום, קווים גיאודטיים, משפט הופף-רינוב, שדות יעקובי, משפט הדמר-קרטן, תת יריעות.


נערך בתאריך 29/01/2022 בשעה 00:44:18