מקצוע מידע על מקצוע : גיאומטריה רימנית - 106350

106350 - גיאומטריה רימנית
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        3 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104177 גיאומטריה דיפרנציאלית       מקצועות קדם


שדות טנזוריים, תבניות דיפרנציאליות, יריעות רימניות, קשרים, הזזה מקבילה, פיתול ועיקום, קווים גיאודטיים, משפט הופף-רינוב, שדות יעקובי, משפט הדמר-קרטן, תת יריעות.


נערך בתאריך 05/10/2022 בשעה 15:34:21