מקצוע מידע על מקצוע : הסתברות מתקדמת - 106349

106349 - הסתברות מתקדמת
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  106378 תורת המידה       מקצועות קדם
  104165 פונקציות ממשיות   ( או
) 104222 תורת ההסתברות ו -    


1. מושגי התכנסות - התכנסות לפי הסתברות, התכנסות כמעט בכל מקום, התכנסות חלשה עבור מידות תת הסתברות ומידות הסתברות.
2. משפט שלושת הטורים של קולמוגורוב, חוקי המספרים הגדולים. יישומים.
3. שרשרות מרקוב.
4. תורה ארגודית.


נערך בתאריך 05/10/2022 בשעה 15:59:26