מקצוע מידע על מקצוע : נושאים נבחרים בחבורות טופולוגיות - 106344

106344 - נושאים נבחרים בחבורות טופולוגיות
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        3 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

סמסטר א' תשע"ט: המבנה של חבורות טופולוגיות.


נערך בתאריך 24/01/2022 בשעה 22:25:06